Unha mirada transversal: Xornadas de Videoxogo e Literatura na cidade de Vigo

Redacción: Alba Carballal Rodríguez

Corrección: Sabela Rodríguez Ríos

As Xornadas de Videoxogo e Literatura xorden tras a idea de unir a literatura e os videoxogos: dúas formas de arte que, en realidade, forman unha sinerxía sen igual. O máis destacable destas xornadas é que profesionais de ambas as disciplinas exploran os puntos en común entre o videoxogo e a literatura.

A Fundación Carlos Casares organizou, polo momento, catro edicións, aínda que tamén saíron adiante grazas á colaboración e ao patrocinio de diversas entidades como: o concello de Vigo, o MARCO (Museo de Arte Contemporánea), a Fundación Barrié, polygon.e studios, o MUVI (Museo do Videoxogo), a Deputación de Pontevedra, dynahosting, a Xunta de Galicia, videoxogo.gal e o Ministerio de Cultura e Deporte

A primeira edición das Xornadas de Videoxogo e Literatura celebrouse o 4 de xuño do 2019, no MARCO, en pleno centro de Vigo. Baixo «unha mirada transversal», lema que acuñou o proxecto, reuníronse múltiples profesionais do sector do videoxogo, que compartiron diferentes perspectivas en mesas redondas. Nesta ocasión, publicouse o libro Adaptación 2.0, no que se podían consultar as novas posibilidades creadas polos medios. Algúns exemplos son a adaptación cinematográfica de obras literarias ou a narrativa transmedia. En vista da gran acollida desta primeira edición, tanto os asistentes como os participantes comprenderon que había que continuar coas Xornadas. E así foi como, un ano despois, naceu a segunda edición.

Esta segunda edición púidose celebrar a pesar da pandemia, e tivo lugar os días 11 e 12 de setembro do 2020, tamén no MARCO de Vigo. Tras o éxito do ano anterior, o obxectivo desta era ampliar o coñecemento do sector e observar os desafíos aos que se enfrontaban os profesionais. Ademais, houbo dous concursos: unha Game Jam baseada na obra O galo de antioquía de Carlos Casares, e un pixel art ou «arte pixelada»; cuxo obxectivo era representar a novela Ilustrísima, tamén do mesmo autor. O primeiro premio foi para Plumaxe (Violeta Moldes, Virek Lock e Iago Gordillo) e o segundo premio para A lenda de Xacobe Morgade (Thiago Gosalbo).

A terceira edición transcorreu durante os días 2, 3 e 4 de setembro do 2021, de novo no MARCO de Vigo, aínda que coa posibilidade de unirse vía streaming. Nesta ocasión, creouse por primeira vez un espazo chamado «desconferencia», no que calquera persoa pode falar e compartir os seus proxectos. Cabe destacar a variedade do programa: tradución e localización de videoxogos, os esports en Galicia e en España, o galego nas redes sociais, os comezos do audiovisual interactivo, guión e deseño narrativo nos videoxogos, taller de programación de videoxogos sen experiencia previa a través de Bitsy e Twine…

En canto á última edición, celebrouse durante os dous últimos días de setembro (29 e 30) e tamén durante o 1 de outubro do 2022, na Fundación Barrié. No programa tratáronse diversas charlas e actividades como o rol en Galicia, o financiamento no sector dos videoxogos, masterclass de «Unity» (desenvolvemento de videoxogos), masterclass de deseño de personaxes, … Aínda que o máis interesante foi a inesperada estrea dun documental chamado La industria salvaje, no que, ademais de gozar de entrevistas a múltiples expertos da industria do videoxogo, puidemos contar cun seguimento exhaustivo do proceso de creación do videoxogo The Waylanders ata o seu lanzamento no mercado.

Sen dúbida, recomendaríache asistir á quinta edición, que terá lugar o ano que vén. Se es de Vigo ou doutro recuncho de Galicia, podes animarte a asistir de forma presencial. Se non vives en terras galegas… Non te preocupes! Poderás asistir vía streaming e as charlas sempre son en castelán, debido á gran acollida que teñen.

Se che interesan as Xornadas de Videoxogo e Literatura, bótalle un ollo ás súas redes sociais: instagram, twitter e facebook

Espérote na próxima edición 😉


Una mirada transversal: Jornadas de Videojuego y Literatura en la ciudad de Vigo

Traducción: Mónica Jáñez Chaguaceda  Revisión: Bianca García Blanco

Las Jornadas de Videojuego y Literatura surgen a partir de la idea de unir la literatura y los videojuegos: dos formas de arte que, en realidad, forman una sinergia sin igual. Lo más destacable de estas jornadas es que profesionales de ambas disciplinas exploran los puntos en común entre el videojuego y la literatura.

La Fundación Carlos Casares ha organizado, por el momento, cuatro ediciones, aunque también salieron adelante gracias a la colaboración y al patrocinio de diversas entidades como: el ayuntamiento de Vigo, el MARCO (Museo de Arte Contemporánea), la Fundación Barrié, polygon.e studios, el MUVI (Museo del Videojuego), la Diputación de Pontevedra, dynahosting, la Xunta de Galicia, videoxogo.gal y el Ministerio de Cultura y Deporte

La primera edición de las Jornadas de Videojuego y Literatura se celebró el 4 de junio de 2019, en el MARCO, en pleno centro de Vigo. Bajo «una mirada transversal», lema que acuñó el proyecto, se reunieron múltiples profesionales del sector del videojuego, que compartieron diferentes perspectivas en mesas redondas. En esta ocasión, se publicó el libro Adaptación 2.0, en el que se podían consultar las nuevas posibilidades creadas por los medios. Algunos ejemplos son la adaptación cinematográfica de obras literarias o la narrativa transmedia. En vista de la gran acogida de esta primera edición, tanto los asistentes como los participantes decidieron que había que continuar con las Xornadas. Y así fue como, un año después, nació la segunda edición.

Esta segunda edición se pudo celebrar a pesar de la pandemia, y tuvo lugar los días 11 y 12 de septiembre de 2020, también en el MARCO de Vigo. Tras el éxito del año anterior, el objetivo de este era ampliar los conocimientos del sector y observar los desafíos a los que se enfrentaban los profesionales. Además, hubo dos concursos: una Game Jam basada en la obra O galo de antioquía de Carlos Casares, y un pixel art o «arte pixelada», cuyo objetivo era representar la novela Ilustrísima, también del mismo autor. El primer premio fue para Plumaxe (Violeta Moldes, Virek Lock e Iago Gordillo) y el segundo premio para A lenda de Xacobe Morgade (Thiago Gosalbo).

La tercera edición tuvo lugar durante los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2021, de nuevo en el MARCO de Vigo, aunque con la posibilidad de unirse vía streaming. En esta ocasión, se creó por primera vez un espacio llamado «desconferencia», en el que cualquier persona podía hablar y compartir sus proyectos. Cabe destacar lo variado que fue el programa: traducción y localización de videojuegos, los esports en Galicia y en España, el gallego en las redes sociales, los comienzos del audiovisual interactivo, guión y diseño narrativo en los videojuegos, taller de programación de videojuegos sin experiencia previa a través de Bitsy e Twine…

En cuanto a la última edición, se celebró durante los dos últimos días de septiembre (29 y 30) y también durante el 1 de octubre de 2022, en la Fundación Barrié. El programa estuvo compuesto por diversas charlas y actividades como el rol en Galicia, la financiación en el sector de los videojuegos, masterclass de «Unity» (desarrollo de videojuegos), masterclass de diseño de personajes… Aunque lo más interesante fue el inesperado estreno de un documental llamado La industria salvaje, en el que, además de disfrutar de entrevistas a múltiples expertos de la industria del videojuego, pudimos contar con el seguimiento exhaustivo del proceso de creación del videojuego The Waylanders hasta su lanzamiento al mercado.

Sin duda, te recomiendo asistir a la quinta edición, que tendrá lugar el año que viene. Si eres de Vigo o de cualquier otro rincón de Galicia, puedes animarte a asistir de forma presencial. Si no vives en tierras gallegas… ¡No te preocupes! Podrás asistir vía streaming y las charlas siempre son en castellano, debido a la gran acogida que tienen.

Si te interesan las Jornadas de Videojuego y Literatura, échale un ojo a sus redes sociales: instagram, twitter y facebook

¡Te espero en la próxima edición! 😉