FAICHE SOCIO

FAICHE SOCIO!

 A que esperas para facerte socio da AETI? Se queres formar parte da maior comunidade de estudantes de Tradución e Interpretación e beneficiarte de descontos en empresas do sector, do boletín quincenal e moito máis… SEGUE LENDO!

Inscrición anual en AETI

O período de inscrición comeza en setembro de cada ano. Os alumnos de nova inscrición deberán pagar unha cota anual de 10 euros en setembro e realizarán a renovación de dicha cota en setembro do ano que ven.

Os socios que vaian a pagar a cota en xaneiro pagarán 5 euros, é dicir, a parte proporcional ós nove meses restantes ata setembro. En setembro xa realizarían a renovación como o resto de socios.

Que hai que facer para inscribirse?

Para realizar a inscrición hai que encher o seguinte formulario que encontrarás no seguinte enlace.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

 Unha vez enviado o formulario, recibirás un correo de confirmación no que se notificará que a solicitude foi completada correctamente. Á maior brevidade posible, xestionarase a túa inscrición e daránseche as instrucións correspondentes para finalizar o proceso.

Que requisitos necesítanse para poder inscribirse?

Poderán asociarse á AETI tódolos estudantes do Estado Español que cumpran un ou varios dos seguintes requisitos:

  • Estar cursando o Grao en Tradución e Interpretación.
  • Estar cursando un Máster ou Posgrao relacionado coa tradución, a interpretación ou a investigación nestes ámbitos.

unha vez terminado o período de estudio de grado, licenciatura ou máster, existe un ano de prórroga de afiliación á asociación para poder seguir gozando das súas vantaxes.