PRÓXIMA ASEMBLEA

A AETI, coma calquera outra asociación, reúnese para tratar diversos temas tanto internos como externos. En dichas asembleas, abertas a calquera estudante interesado en participar, dáselles voz tanto a vogais como a comisións para tratar diferentes temas relacionados coa vida universitaria e o funcionamento da asociación.

Realízanse 3 asembleas ó ano.

  1. A principio do curso académico (setembro-outubro) en Madrid.
  2. En febreiro-marzo nunha cidade elixida entre tódalas vogalías.
  3. Na cidade na que celebrouse o ENETI.