QUE É AETI?

AETI é a Asociación Española Universitaria de Tradutores e Intérpretes en Formación. Aberta e independente, é unha asociación de estudantes destinada a canalizar e coordinar as propostas para a mellora das condicións e as capacidades dos estudantes universitarios e futuros profesionais da tradución e a interpretación.

Fundada en Córdoba durante o ENETI 2012, a asociación foi crecendo para estar presente en más facultades e unir a más socios. Somos unha plataforma para estudantes proactivos con ganas de aproveitar ó máximo o seu tempo como estudantes e coma recentemente graduados. A túa opinión conta e xuntos podemos marcar a diferenza. Constrúe o teu futuro!

LÍNEAS DE TRABAllO

Punto de encontro

AETI supón unha plataforma de unión entre os estudantes de TeI que chea o baleiro existente en España antes de súa creación. Busca fortalecer os lazos entre estudantes, sexan da universidade que sexan, para consolidar novas amizades e futuros contactos profesionais. O ENETI é o noso principal encontro anual e a AETI vela pola súa celebración.

Foro de debate

Na AETI ti tes a palabra. Somos un espazo democrático non que intercambiar ideas e puntos de vista. Esa é unha característica de tódalas nosas reunións e destaca nas nosas Asembleas, o principal órgano decisorio da AETI non que calquera socio pode participar.

Representación

AETI representa ós estudantes de Tradución e Interpretación fronte a organismos importantes non noso ámbito como a CCDUTI (a Conferencia de Centros e Departamentos de Tradución e Interpretación do Estado Español) ou a Red Vértice, a rede española de asociacións de tradutores, intérpretes e correctores.

Crecemento persoal

Ë fundamental que os nosos socios teñan a oportunidade de aprender e complementar a súa formación. AETI promove que os socios implíquense activamente na asociación e que os estudantes participen en actividades e iniciativas que axúdenlles a desenrolar competencias que prepárenlles para o futuro, dende habilidades relacionadas coa TeI ata destrezas de comunicación, xestión e traballo en equipo.

Equipo de traballo

AETI é un gran equipo de estudantes de toda España que comparten motivación e obxectivos. Xuntos aprendemos, organizámonos e traballamos para facer realidade as decisións que tomamos en conxunto e facer fronte ás complicacións que xurdan.