XUNTA DIRECTIVA, TRABALLANDO PARA TI!

A xunta Directiva é quen encárgase de dirixir á AETI. Renóvase cada ano no ENETI e está composta por estudantes de Tradución e Interpretación de toda España.

A actual Xunta encóntrase formada por:

Presidencia

Fernando Carrero (Universitat de València).

Vicepresidencia

Laura Bonet (Universidad Internacional Menéndez Pelayo).

Secretaría

María Garrido ( Universidad do País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea).

Vicesecretaría

Claudia González (Universitat d’Alacant).

Tesourería

Lorena Méndez (Universidad das Palmas de Gran Canaria).

Tesourería

Ildefonso Muñoz (Universidad de Granada).