XUNTA DIRECTIVA, TRABALLANDO PARA TI!

A Xunta Directiva é a que se encarga de dirixir a AETI. Renóvase cada ano no ENETI e está composta por estudantes de Tradución e Interpretación de toda España.

A actual Xunta encóntrase formada por:

Presidencia

María Ortega Martínez (Universidad de Málaga y Universidad de Granada)

Vicepresidencia

Amparo Montesinos (Universidad de Córdoba)

 

Secretaría

Lorena Méndez Barroso (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ISTRAD – Universidad de Cádiz)

 

Vicesecretaría

Laura Vázquez (Universitat del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)

 

Tesouraría

Anna Varela (Universitat Pompeu Fabra)

 

Tesouraría

Olimpia Mailat (Universitat de València)