XUNTA DIRECTIVA, TRABALLANDO PARA TI!

A Xunta Directiva é a que se encarga de dirixir a AETI. Renóvase cada ano no ENETI e está composta por estudantes de Tradución e Interpretación de toda España.

A actual Xunta encóntrase formada por:

Presidencia

Fernando Carrero (Universitat de València).

Vicepresidencia

Laura Bonet (Universidad Internacional Menéndez Pelayo).

Secretaría

María Garrido (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea).

Vicesecretaría

Claudia González (Universitat d’Alacant).

Tesouraría

Lorena Méndez (Universidad de las Palmas de Gran Canaria).

Tesouraría

Ildefonso Muñoz (Universidad de Granada).