XUNTA DIRECTIVA, TRABALLANDO PARA TI!

A Xunta Directiva é a que se encarga de dirixir a AETI. Renóvase cada ano no ENETI e está composta por estudantes de Tradución e Interpretación de toda España.

A actual Xunta encóntrase formada por:

Presidencia

María Garrido (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea).

Vicepresidencia

Amparo Montesinos (Universidad de Córdoba).

Secretaría

María Ortega (Universidad de Málaga).

Vicesecretaría

Olimpia Mailat (Universitat de València).

Tesouraría

Anna Varela (Universitat Pompeu Fabra).

Tesouraría

Ildefonso Muñoz (Universidad de Granada).