Altres associacions d’interès

Possiblement, durant la carrera o quan l’acabes, t’interessarà formar part d’alguna associació de professionals de la traducció. Per això, hem arreplegat informació sobre unes quantes associacions relacionades amb el món de la traducció i de la interpretació; així, podràs escollir amb més informació quina és l’associació que més s’adapta als teus interessos o necessitats. Recorda també fer un cop d’ull a la Red Vértice, la Xarxa d’associacions de professionals de la traducció, la interpretació i la correcció amb presència a Espanya.

 

ACEC secretaria@acec-web.org En aquesta associació s’integren els traductors literaris i treballen en defensa dels seus drets morals i patrimonials.
ACEtt lamorada@acett.org Aquesta associació defensa els interessos dels traductors literaris i promou iniciatives per millorar la situació social i professional dels traductors, fomentar el debat i la reflexió sobre la traducció i divulgar la importància cultural de la figura del traductor.
ACT act@act.es Associació d’àmbit espanyol que agrupa empreses, agències i centres de traducció. Persegueix consensuar criteris per regular el sector, millorar la relació amb els traductors autònoms i donar a conèixer la professió al client.
AGPTI  info@agpti.org Constitueix una plataforma de treball conjunt per als professionals de la traducció i de la interpretació que exerceixen a Galícia amb l’objectiu de millorar la seva presència a la societat, presentar oportunitats de formació contínua i promoure la professió.
AICE aice@aice-interpretes.com  Treballa en pro de la màxima qualitat i professionalitat als camps de la interpretació simultània i consecutiva.
AIETI presidencia@aieti.net Incentiva l’estudi, la investigació, la docència i l’intercanvi científic al voltant dels camps de la traducció i la interpretació, promou els estudis de Traducció i Interpretació i fomenta la millora constant de la formació en benefici de la qualitat de la traducció i de la interpretació professional.
APTIC secretaria@aptic.cat Associació catalana creada l’any 2009 que sorgeix de la fusió de les associacions catalanes TRIAC y ATIC. Organitza nombroses activitats de formació contínua per a traductors i intèrprets.
ASATI  info@asati.es Pretén fomentar la unió i col·laboració entre els traductors i intèrprets d’Aragó i actuar en la seva representació, en tots els àmbits.
ASETRAD asetrad@asetrad.org Agrupa en les seves files a traductors, correctors i intèrprets de tots els idiomes i especialitats interessats a treballar col·lectivament en pro de la professió i dels seus membres.
ATIJC info@atijc.com Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya.
CIUTI Formulari a la seva pàgina web Fomenta la investigació en traducció i interpretació i la millora de la formació de traductors i intèrprets de tot el món, amb l’objectiu d’avançar en el camí de la qualitat en la professió.
EIZIE bulegoa@eizie.org Associació professional de traductors i intèrprets que treballen des de o cap a l’euskera.
TREMÉDICA info@tremedica.org Associació professional internacional sorgida com a conseqüència del gran creixement del fòrum virtual MedTrad (Grup de Medicina i Traducció).
Xarxa info@xarxativ.es Associació independent de traductors i intèrprets que vetlla per la defensa dels interessos dels professionals de la traducció i la interpretació de la Comunitat Valenciana.
AMETI ameti2008@gmail.com Associació que constitueix un punt de trobada per als estudiants de Traducció i Interpretació de la Universidad de Murcia.
APTIJ info@aptij.es L’Associació Professional de Traductors i Intèrprets Judicials i Jurats (APTIJ) reuneix els professionals de la traducció i de la interpretació que actuen als diferents tribunals d’Espanya assistint i auxiliant l’Administració de Justícia, així com als intèrprets i traductors jurats nomenats pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació o per les Comunitats autònomes amb competències en la matèria.
ATRAE rrpp@atrae.org Associació l’objectiu de la qual és vetllar per les necessitats i interessos dels traductors audiovisuals, ajustadors i audiodescriptors d’Espanya.
UNICO información@uniondecorrectores.org / administración@uniondecorrectores.org És una associació de professionals de la correcció de textos fundada el 2005. Acull correctors d’estil, correctors de proves i assessors lingüístics que exerceixen aquesta professió professionalment.