FAQ i Contacte

FAQ

Què és L’AETI?

La proposta de crear l’Associació d’Estudiants de Traducció i Interpretació (AETI) sorgeix durant l’Encuentro Nacional de Estudiantes de TeI (ENETI), celebrat l’abril del 2012 a Còrdova. Aquesta associació pretén unir tots els estudiants de TiI de les facultats d’Espanya amb una sèrie d’objectius, com defensar els nostres drets, fomentar el diàleg entre els estudiants i assegurar la celebració de l’ENETI així com d’altres activitats importants per a la nostra formació.

Qui Pot ser-ne soci?

Podran associar-se a l’AETI tots els estudiants d’Espanya, amb l’únic requisit de trobar-se cursant un estudi de caràcter universitari conduent a la consecució d’un grau, llicenciatura o màster/postgrau en TiI en el moment d’associar-se. Un cop acabat el període d’estudi, existeix un any de pròrroga d’afiliació a l’associació per poder seguir gaudint dels seus avantatges.

Consulta la secció  Fes-te’n soci.

Per què hauria d’afiliar-m’hi?

Si estàs d’acord amb els nostres objectius, segurament t’interessi unir-te a l’AETI. La unió fa la força i, sobretot en aquests temps, cal que romanguem units per a defensar els nostres interessos i apostar per millores de la nostra situació. Afiliar-te a l’AETI et permetrà participar en el diàleg, aportar els teus arguments i beneficiar-te de les decisions que prenem i de les activitats que duem a terme.

Com puc mantenir-me informat?

Consulta la secció de Contacte, on podràs trobar els nostres perfils a les xarxes socials.

CoM PUc COl·LABORAR amb L’AsSOCIACIÓ?

Posa’t en contacte amb nosaltres i fes-nos saber que vols donar un cop de mà. Segur que tard o d’hora ens faràs falta.

CONTACTe

Correu electrònic

web aeti correo  contacto.aeti@gmail.com

Twitter

web aeti twitter  @AETIoficial

Facebook

web aeti facebook  AETI