Història ENETI

Primers anys, l’AELETI i consolidació.

Setmana Santa del 2001. Almuñécar. Curs d’interpretació. Es reuneixen prestigiosos professionals d’aquesta matèria, tant docents com professionals i investigadors, per a tractar-ne la qualitat, així com un grup d’estudiants atrets per la curiositat de veure tants “famosos” i, per què no?, tal vegada una mica motivats també per la caloreta d’Almuñécar.

Va ser allà on l’Anna García-Barrios Quilón, coneguda avui en dia com Anuska “en tot el món mundial” per professionals i estudiants de Traducció i Interpretació de quasi totes les Universitats d’Espanya, va conèixer el Magec Borges. Tots dos ràpidament van pensar que era necessari establir alguna mena de contacte més directe entre els alumnes de Traducció i Interpretació de les diverses universitats del país i d’allà va sorgir la idea de realitzar una trobada d’alumnes de Traducció i Interpretació a escala nacional on els estudiants poguessin intercanviar idees, conèixer com funcionen les diferents universitats, així com assistir a ponències sobre els diversos àmbits d’ambdues disciplines.

L’Alfredo Blanco Solís, inseparable company d’Anuska, ha confessat diverses vegades que sempre va pensar que totes aquelles bones intencions es quedarien solament en això, en bones intencions i en l’eufòria del moment.

L’Alfre va ser bastant escèptic en tot moment i sempre va pensar que mai no s’organitzaria res. Tanmateix, Anuska seguia plena d’il·lusió per fer realitat aquesta idea o, almenys, per intentar-ho.

Un cop a Salamanca, universitat en la qual tots dos estudiaven, l’Anuska va tornar a insistir en la idea i, sense saber gaire bé ni com ni per què, tots dos es van embarcar en aquesta bogeria que, posteriorment, va resultar no ser-ho.

Des del primer moment van rebre un gran suport per part de la facultat i, principalment, de la Degana Pilar Elena, del Vicedegà Carlos Fortea, als quals consultaren mil temes relacionats amb la traducció, i de Jesús Baigorri i Marina Pascual pel que fa a l’àmbit de la interpretació.

Ells i molts d’altres els van posar en contacte amb professionals, els van donar idees, els van facilitar mil aspectes… Però el mèrit fonamental el tenen l’Anuska i l’Alfredo. En una ocasió, l’Alfredo comentava: “Crec que la clau per a l’èxit de la iniciativa va ser que des del principi vam tenir molt clara la idea que volíem defensar. Les nostres intencions eren principalment dues: d’una banda, posar en contacte els estudiants de diverses facultats i debatre temes relacionats amb els estudis i la futura professió, i de l’altra, oferir una sèrie de ponències exposades per professionals que fessin veure als estudiants la diversitat de possibilitats que ofereix aquesta titulació”.

Era alguna cosa més que una simple aspiració de dos estudiants de Traducció i Interpretació de tercer curs, sense recursos i sense contactes, que, tanmateix, va ser possible a base d’esperança, il·lusió, paciència i una mica de fe. “Voler és poder” i tots dos ens ho van demostrar a tothom durant els dies que vam passar a Salamanca. Per si tot això semblés poca feina, comentava Alfre que “com a petita aposta personal, preteníem que s’aprovessin els estatuts d’una associació d’estudiants de traducció i interpretació”, quelcom que, tanmateix, no va convèncer tothom, però que va establir un precedent i que ens va fer reflexionar seriosament sobre el tema i que esperàvem que en les futures trobades de l’ENETI tingués els seus fruits.

Va ser durant el I ENETI quan els alumnes de Traducció i Interpretació de la Universidad de Málaga es van comprometre a continuar la tasca que havien iniciat els companys de Salamanca i van fer possible el II Encontre Nacional d’Estudiants de Traducció i Interpretació que es va celebrar els dies 6 i 7 de març de 2003 a la Universidad de Málaga.

En aquest II ENETI, que de nou va resultar un gran èxit, va tenir lloc la creació de l’Associació Espanyola de Llicenciats i Estudiants de Traducció i Interpretació, l’AELETI (una mena de precursora de l’actual AETI). Els seus principals objectius eren servir com a unió entre estudiants i professionals, organitzar tots els anys l’ENETI i d’altres congressos, defensar els drets del traductor i de l’intèrpret, entre altres iniciatives.

A partir d’aquesta edició, l’ENETI va continuar organitzant-se per diverses facultats de tot Espanya. L’atracció que generava l’esdeveniment anava creixent any rere any i es va celebrar ininterrompudament durant vuit anys i sempre amb un grup d’estudiants disposats a organitzar-lo fos quina fos la seva universitat. Amb cada esdeveniment, l’assistència anava en augment també, dels 100 assistents de l’ENETI de Salamanca a més de 300 en la seva VIII edició. Tanmateix, el 2009 sorgiria un problema que provocaria la desaparició de l’ENETI durant més de 2 anys.

VIII ENETI i desaparició.

El VIII ENETI, organitzat pels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona els dies 27 i 28 de març del 2009, va tornar a congregar un gran nombre d’estudiants de diferents facultats espanyoles. Després de l’esdeveniment, es va plantejar el següent ENETI i fins i tot se’n va escollir la seu, però mai va arribar a celebrar-se.

L’ENETI desapareix por diverses raons, entre elles la desaparició de l’AELETI i el seu suport, que era qui vetllava per la seva organització; la falta d’acord amb la universitat seu, a la qual no se li havia demanat permís per a organitzar-lo, etc.
Sense aquest ENETI, l’any següent tampoc n’hi hagué, ja que cap estudiant va decidir prendre el relleu per a fer-se càrrec de l’organització. L’ENETI, doncs, va deixar de celebrar-se des del 2009 fins al 2012 i això va provocar que el congrés es convertís en una cosa pràcticament oblidada per tots els estudiants de TiI.

L’ENETI de Còrdova.

Després de l’organització del VIII a la FTI-UAB l’any 2009, es va produir una desconnexió entre els centres universitaris que oferien estudis en Traducció i Interpretació i, gairebé tres anys més tard, basant-se en les idees de la ja desapareguda AELETI (Associació d’Estudiants i Llicenciats en Traducció i Interpretació), els estudiants presents a la trobada de Còrdova van decidir d’evitar que aquesta situació es repetís mitjançant la creació d’un organisme que vetllés pels seus interessos, tant acadèmics com professionals. El primer pas cap a la recuperació del ja pràcticament oblidat ENETI. Aquí hi van tenir un paper fonamental la Judith Hita, l’Esperanza Pérez, el Javier Sánchez Camacho i el Rafael Maldonado, entre molts d’altres.

Tal com assenyala la Judith Hita, una de les persones que més van lluitar per la recuperació de l’ENETI, “recuperar l’ENETI era fonamental per moltes raons, entre elles, perquè era l’únic punt de trobada més enllà dels fòrums d’Internet que teníem els estudiants de TiI. D’altra banda, suplia molt la quantitat d’informació disponible a les universitats i, a més, ens permetia conèixer com s’ensenyava traducció a altres universitats i compartir recursos i informació”.

Així, la preparació del IX ENETI, celebrat a Còrdova, va servir per a reimpulsar l’ENETI i donar-lo a conèixer entre les noves generacions que ja havien oblidat què era i per a què s’havia fet en un primer moment. Aquest va ser un gran èxit gràcies als seus organitzadors i als ponents, que van ajudar enormement a la seva difusió.

A més, amb la finalitat d’evitar la desaparició de l’ENETI de nou, es va fundar l’actual AETI, l’Associació Espanyola Universitària de Traductors i Intèrprets en Formació, amb l’objectiu de vetllar tant per l’ENETI com pels estudiants de Traducció i Interpretació de tot el país.

L’ENETI després del seu retorn: Granada, Sòria, Alacant, València…

Després de l’ENETI de Còrdova i la fundació de l’AETI, els ENETI han continuat organitzant-se en diferents facultats d’Espanya amb cada cop major assistència. El X ENETI de Granada va atreure 350 estudiants i va ser tot un èxit. El XI ENETI de Sòria, amb 430 estudiants, va consolidar l’esdeveniment per a totes les noves generacions d’estudiants de Traducció i Interpretació. Finalment, el XII ENETI d’Alacant va tenir una assistència rècord de 700 persones i va arribar a ser tendència a escala nacional a la xarxa social Twitter.

En tots aquests esdeveniments, l’AETI ha tingut un gran protagonisme: en part perquè s’hi escull la Junta Directiva de l’Associació i també per la presència de diverses vocalies en els comitès organitzadors d’uns quants ENETI.