L’ENETI

QUè éS L’ENETI?

L’ENETI és l’Encuentro Nacional de Estudiantes de Traducción e Interpretación. Aquest congrés sense ànim de lucre se celebra a una universitat diferent cada any entre les quals imparteixen estudis de Traducció i Interpretació a Espanya. El XIV ENETI tindrà lloc a la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateade els dies 27 i 28 d’abril del 2017.

Recordem a tothom que l’AETI no és la responsable de l’organització de l’esdeveniment, i que la seva missió és únicament la de vetllar per la seva celebració sense participar en el procés de selecció de ponències.

A QUI VA DIRIGIt?

L’ENETI és un fòrum especialment dirigit a tots els estudiants de Traducció i Interpretació que també acull professorat, associacions i professionals del sector. Sempre compta amb representació de facultats de tot Espanya.

QUin OBJEcTIu Té?

El seu objectiu principal és servir com a punt de trobada entre estudiants de Traducció i Interpretació de tot Espanya, i també ser una plataforma de diàleg amb professionals i associacions del sector. Les conferències, taules redones i activitats de l’ENETI tenen també un marcat caràcter didàctic i formatiu.

L’ENETI és també una de les trobades clau per a l’AETI, l’Associació Espanyola Universitària de Traductors i Intèrprets en Formació. A l’ENETI es vota la junta directiva que prendrà el relleu de l’associació el pròxim curs.

CoM S’aCONSeGUEix?

L’organització d’aquest esdeveniment es fa, any rere any, gràcies al treball voluntari dels estudiants. L’ENETI és el fruit d’aquest esforç i, per això, la seva filosofia se centra a beneficiar l’estudiant.