PRÒXIMA ASSEMBLEA

L’AETI, com qualsevol altra associació, es reuneix per tractar diversos temes tant interns com externs. En aquestes assemblees, que estan obertes a qualsevol estudiant interessat a participar-hi, se’ls dóna veu tant als vocals com als membres de les comissions per parlar de temes relacionats amb la vida universitària i el funcionament de l’associació.

Cada any s’organitzen tres assemblees:

  1. A l’inici del curs acadèmic (setembre-octubre) a Madrid.
  2. Al febrer-març a una ciutat escollida entre totes les vocalies.
  3. A la ciutat en la qual se celebra l’ENETI.