Objectius

Article 2 dels estatuts de l’AETI

L’AETI té els següents objectius:

  1. Representar i defensar els interessos i drets dels estudiants universitaris en l’àmbit de la Traducció i la Interpretació.
  2. Contribuir a la col·laboració entre els estudiants de les Facultats d’Espanya que imparteixen la titulació de Traducció i Interpretació i els estudiants dels mateixos estudis a la resta del món.
  3. Vetllar, reivindicar i promoure la millora de la qualitat docent.
  4. Fomentar que s’imparteixin totes les ensenyances que condueixin a la formació integral dels estudiants de les carreres representades.
  5. Estudiar i analitzar totes i cadascuna de les qüestions que puguin afectar els estudiants de les titulacions de Traducció i Interpretació, tant en l’àmbit acadèmic com en el seu futur professional.
  6. Estudiar i analitzar els règims tarifaris que afecten els estudiants de les titulacions de Traducció i Interpretació pel que fa al seu futur professional.
  7. Promocionar activitats de formació continuada en l’àmbit de la Traducció i la Interpretació.
  8. Oferir un servei de borsa de treball en l’àmbit de la Traducció i Interpretació.
  9. Donar a conèixer les professions del traductor i l’intèrpret, tant entre els seus socis com a la societat i defensar-ne l’existència i consolidació fruit dels estudis universitaris de Traducció i Interpretació.
  10. Establir i mantenir una via de comunicació i diàleg amb l’actual Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación del Estado Español (CCDUTI) o la futura associació derivada d’aquesta.