BENVIDOS Á WEB DA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA UNIVERSITARIA DE TRADUTORES E INTÉRPRETES EN FORMACIÓN!

Redacción: 

Corrección:

Presentámosvos a páxina web da Asociación Española Universitaria de Tradutores e Intérpretes en Formación, a AETI.

QUe CONTIDO che pode INTERESAR DESTA NOVA WEB?

QUE É A AETI?

  • É a única asociación española por e para estudantes de Tradución e Interpretación.
  • É, pois, a maior plataforma de colaboración e punto de encontro entre os estudantes de TeI de toda España.
  • É un equipode estudantes de TeI con ganas de compartir ideas e experiencias.
  • É un organismo que ten como principal obxectivo velar polos teus intereses como estudante de TeI.

É, sobre todo, unha asociación cunha infinidade de posibilidades para os estudantes de TeI.

Sede benvidos! E recordade…

aeti