OUTRAS ASOCIACIÓS QUE CHE PODEN INTERESAR

Posiblemente, durante a carreira ou cando a termines, quererás formar parte dalgunha asociación de profesionais da tradución. Por iso, recollemos información sobre unhas cantas asociacións relacionadas co mundo da tradución e da interpretación. Así, poderás escoler con máis información cal é a asociación que máis se adapta aos teus intereses ou necesidades. Lembra tamén botarlle unha ollada á Red Vértice, a rede de asociacións de profesionais da tradución, da interpretación e da corrección con presenza en España.

ACEC secretaria@acec-web.org Nesta asociación intégranse os tradutores de libros, que traballan en defensa dos seus dereitos morais e patrimoniais.
ACEtt lamorada@acett.org Esta asociación defende os intereses dos tradutores de libros e promove iniciativas para mellorar a situación social e profesional dos tradutores, para fomentar o debate e a reflexión sobre a tradución e para divulgar a importancia cultural da figura do tradutor.
ACT act@act.es Asociación de ámbito español que agrupa empresas, axencias e centros de tradución. Persegue acordar criterios para regular o sector, mellorar a relación cos tradutores autónomos e dar a coñecer a profesión ao cliente.
AGPTI  info@agpti.org Constitúe unha plataforma de traballo conxunto para os profesionais da tradución e da interpretación que exercen na Galiza con vistas a mellorar a súa presenza na sociedade, presentar oportunidades de formación continua e promover a profesión.
AICE aice@aice-interpretes.com Traballa en favor da máxima calidade e profesionalidade nos campos da interpretación simultánea e consecutiva.
AIETI presidencia@aieti.net Incentiva o estudo, a investigación, a docencia e o intercambio científico en torno aos campos da tradución e a interpretación. Promove os estudos de Tradución e Interpretación e fomenta a mellora constante da formación en beneficio da calidade da tradución e da interpretación profesional.
APTIC secretaria@aptic.cat Asociación catalá creada no ano 2009 que xorde da fusión das asociacións catalás TRIAC e ATIC. Organiza numerosas actividades de formación continua para tradutores e intérpretes.
ASATI  info@asati.es Pretende fomentar a unión e a colaboración entre os tradutores e intérpretes de Aragón e actuar na súa representación, en todos os ámbitos.
ASETRAD asetrad@asetrad.org Agrupa, nas súas filas, tradutores, correctores e intérpretes de todos os idiomas e especialidades interesados en traballar colectivamente en favor da profesión e dos seus membros.
ATIJC info@atijc.com Asociación de Tradutores e Intérpretes Xurados de Cataluña.
CIUTI Formulario na súa páxina web Fomenta a investigación en tradución e interpretación e a mellora da formación de tradutores e intérpretes de todo o mundo, co obxectivo de avanzar no camiño da calidade na profesión
EIZIE bulegoa@eizie.org Asociación profesional de tradutores e intérpretes que traballa desde ou cara á lingua vasca.
TREMÉDICA info@tremedica.org Asociación profesional internacional xurdida como consecuencia do gran crecemento experimentado polo foro virtual MedTrad (Grupo de Medicina e Tradución).
Xarxa info@xarxativ.es Asociación independente de tradutores e intérpretes que vela pola defensa dos intereses dos profesionais da tradución e da interpretación da Comunidade Valenciana.
AMETI ameti2008@gmail.com Asociación que constitúe un punto de encontro para os estudantes de Tradución e Interpretación da Universidad de Murcia.
APTIJ info@aptij.es A Asociación Profesional de Tradutores e Intérpretes Xudiciais e Xurados (APTIJ) reúne os profesionais da tradución e da interpretación que actúan nos diferentes tribunais de España asistindo e auxiliando a Administración de Xustiza, así como os intérpretes e tradutores xurados nomeados polo Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación ou polas Comunidades autónomas con competencias na materia.
ATRAE rrpp@atrae.org Asociación cuxo obxectivo é velar polas necesidades e intereses dos tradutores audiovisuais, axustadores e audiodescritores de España.
UNICO información@uniondecorrectores.org / administración@uniondecorrectores.org É unha asociación de profesionais da corrección de textos fundada no 2005. Acolle correctores de estilo, correctores de probas e asesores lingüísticos que exercen este oficio profesionalmente.