XUNTA DIRECTIVA, TRABALLANDO PARA TI!

A Xunta Directiva é a que se encarga de dirixir a AETI. Renóvase cada ano no ENETI e está composta por estudantes de Tradución e Interpretación de toda España.

A actual Xunta encóntrase formada por:

Presidencia

María Armero Sabater (Universidad de Murcia)

Vicepresidencia

Margarita De Mingo Calvo (Universidad europea de Valencia)

Secretaría

Laura Vázquez García (Universidad del País vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea)

Vicesecretaría

Otilia Larion (Universidad Rey Juan Carlos)

Tesouraría

Sara Marín Martínez (Universidad de Murcia)

Tesouraría

María López Lozano (Universidad de Málaga)